direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Thoelaverweg 2
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0110

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met dien verstande dat de verkoop van lpg is uitgesloten;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van de overkapping bedraagt ten hoogste 185 m2;
 • c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevellijn bedraagt ten hoogste 1,5 m;
 • e. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • f. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 12 m;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.