direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: 't Woud
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.tWoud-0120

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. water;
  • c. waterhuishouding;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, straatmeubilair, reclameborden, abri's, kunstwerken, reclameborden en parkeer- en speelvoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming en gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 3 m.