direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene bouwregels
Plan: 't Woud
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.tWoud-0120

Artikel 12 Algemene bouwregels

12.1 Hoogteaanduidingen
12.1.1 Voor de ten hoogste toelaatbare hoogte van gebouwen dienen - onverminderd hetgeen in hoofdstuk 2 van de regels is bepaald - de op de verbeelding aangegeven hoogten in acht genomen te worden.
12.1.2 De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag - tenzij op de verbeelding, in hoofdstuk 2 of de overige regels anders is bepaald- ten hoogste bedragen:
  Bouwhoogte  
van erf- en terreinafscheidingen tussen de voorgevel en openbare weg   1 m  
van erf- en terreinafscheidingen elders   2 m  
van overkappingen   3 m  
van speeltoestellen   5 m  
van vlaggenmasten   6 m  
van nutsvoorzieningen   3 m  
van (schotel) antennes   5 m  
bruggen   3 m  
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m