direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Kloosterweg 5
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.kloosterweg5-0131

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:

  • bestemmingsplan Landelijk Gebied dat op 13 maart 2007 is vastgesteld door de raad en op 13 november 2007 gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Op 15 april 2009 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroepen gericht tegen het bestemmingsplan. Op 16 april is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard;
  • 1e herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat op 13 oktober 2009 is vastgesteld door de raad. Op 30 december 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.