direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene wijzigingsregels
Plan: Vesting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0130

Artikel 27 Algemene wijzigingsregels

27.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

27.2 Vergroten horecabedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de aan een horecabedrijf belendende gronden te wijzigen ten behoeve van de vergroting van een bestaand horecabedrijf door samenvoeging met een ander pand, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. vergroting door samenvoeging is niet toegestaan indien dit leidt tot inschaling in een hogere categorie van de Staat van Horeca-activiteiten dan welke ter plaatse van het bestaande en betreffende horecabedrijf is toegestaan;
 • b. de wijzigingsbevoegdheid kan voor een horecabedrijf slechts één keer worden toegepast;
 • c. de wijzigingsbevoegdheid is niet van toepassing op:
  • 1. Voorstraat 6/Vischstraat (Hotel rest. De Zalm);
  • 2. Kaatsbaan 1/Wellerondom 10 ('t Kont van het Paerd/De vergulde Colff);
  • 3. Nobelstraat 69 (De Gulle Geus);
  • 4. Nobelstraat 76 (De Lumey);
  • 5. Slagveld 1 (Honky Tonk);
  • 6. Voorstraat 180 (Het Swarte Schaep).