direct naar inhoud van 5.5 Milieuzonering horeca
Plan: Vesting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0130

5.5 Milieuzonering horeca

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen horeca-activiteiten als milieubelastende functie en gevoelige functies mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van een milieuzonering voor horeca-activiteiten. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Horeca-activiteiten. In deze Staat van Horeca-activiteiten zijn de horeca-activiteiten gerangschikt naar mate van potentiële milieubelasting. Voor een nadere toelichting op deze Staat van Horeca-activiteiten wordt verwezen naar bijlage 4.

Onderzoek

In het plangebied komt een veelheid aan horecafuncties voor. Binnen het centrumgebied zijn horeca-activiteiten uit categorie 1a algemeen toelaatbaar. Het betreft hier horeca die sterk verwant is aan de detailhandelsfunctie (zoals een lunchroom) en met beperkte hinder voor de omgeving. Voor de overige reeds aanwezige horeca-activiteiten geldt dat deze horeca-activiteiten als functie in het plangebied gewenst zijn (bijvoorbeeld restaurant, café), alleen vanuit milieu-optiek niet op elke locatie. Deze bestaande horeca-activiteiten worden mogelijk gemaakt via een specifieke aanduiding. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich op die locatie een gelijksoortige horeca-activiteit vestigen, of een horeca-activiteit die past binnen de algemene toelaatbaarheid. Op deze manier wordt onaanvaardbare hinder uitgesloten. De betreffende activiteiten zijn opgenomen in de volgende tabel.

Adres   Naam + horeca-activiteit   Inschaling SvH   Aanduiding  
Kaaistraat 23   Café 't Melkmeisje   2   (sh-cf)  
Kaatsbaan 1-3   't Kont van het Paerd, cafe en restaurant   2   (sh-cf)  
Lijnbaan 2   Zatarra*, restaurant   1b/1c   (sh-res) (sh-v)  
Maarland Zuidzijde 1-3   Café Dixi   2   (sh-cf)  
Markt 7   Hoofdwacht, café + restaurant   2   (sh-cf)  
Nobelstraat 76   De Lumey, café + discotheek   2/3   (sh-da)  
Nobelstraat 20   Hotel Atlas & bar Mi Amigo   1/2   (sh-cf) (sh-hv)  
Nobelstraat 21-23   Pizzeria Agostina*   1b/1c   (sh-res) (sh-v)  
Nobelstraat 21-23   De Abdij, café   2   (sh-cf)  
Nobelstraat 19   De Knijp, café   2   (sh-cf)  
Nobelstraat 34   China Chinees Restaurant (voormalig)   1b/1c   (sh-res)  
Nobelstraat 65   De Hooghcamer*   1b/1c   (sh-res) (sh-v)  
Slagveld 1/Kaaistraat 1-3   Honky Tonk, café   2   (sh-cf)  
Turfkade 14   Chez Andre*, restaurant   1b/1c   (sh-res) (sh-v)  
Varkensstraat 8   Van Roon-Centi BV, Het Vervolg, café   2   (sh-cf)  
Vischstraat 23-25/ Lijnbaan 1   Café 't Poorthuys   2   (sh-cf)  
Voorstraat 29   Shoarma Pyramide   1b   (sh-res)  
Voorstraat 41   Steakhouse Floor   1b/1c   (sh-res)  
Voorstraat 45-47   Hotel-brasserie de Nymph (tevens restaurant)   2   (sh-ho)  
Voorstraat 4-8
Markt2  
Hotel en restaurant de Zalm   2   (sh-ho)
(sh-hv)  
Voorstraat 80   Café-bar De Roef   2   (sh-cf)  
Voorstraat 87-91   (voormalig) Indisch Chinees Restaurant 'Pablo'   1b/1c   (sh-res)  
Voorstraat 114   Kook en zo   1b/1c   (sh-res)  
Voorstraat 126   Grieks Restaurant Petros   1b/1c   (sh-res)  
Voorstraat 180   Eetcafé 't Swarte Schaep*   2   (sh-cf) (sh-v)  
Wellerondom 7   De Smaeck van Brielle   2   (sh-res)  
Wellerondom 10   De Vergulde Colff   4   (sh-pc)  

* (ook) op de verdieping aanwezig

Daarnaast is er nog een aantal locaties waar vanuit het voorgaande bestemmingsplan een restaurant mogelijk was. Deze mogelijkheden zijn eveneens overgenomen in dit bestemmingsplan. Het gaat om de volgende adressen:

  • Maarland Zuidzijde 27;
  • Nobelstraat 69;
  • Nobelstraat 32;
  • Turfkade 15;
  • Voorstraat 1-3;
  • Voorstraat 19.

Voor deze percelen is eveneens de aanduiding (sh-res) opgenomen.

Conclusie

Het aspect milieuzonering horeca staat de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.