direct naar inhoud van 2.2 Visie op gewenste ontwikkeling
Plan: Fruitteelt Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.fruitteeltvierpldr-0130

2.2 Visie op gewenste ontwikkeling

De huidige bedrijfsactiviteiten worden in het nieuwe bestemmingsplan correct bestemd. Hierbij gaat het in eerste instantie om het opnemen van een bouwvlak op de locatie Groene Kruisweg 10. Op deze locatie wordt geen bedrijfswoning toegestaan. Deze is thans gevestigd aan de Spanjaardsweg en zal dit in de toekomst ook blijven. In tegenstelling tot de plannen om alle bedrijfsactiviteiten te verhuizen naar de Spanjaardsweg, blijft het merendeel van de bedrijfsactiviteiten gevestigd op de Groene Kruisweg 10. Op het bouwvlak aan de Spanjaardsweg worden daarom, in ruil voor het bouwvlak aan de Groene Kruisweg, de bouwmogelijkheden beperkt. Naast de bedrijfswoning wordt er maximaal 350 m² aan bedrijfsbebouwing toegestaan, hetgeen voldoende is voor de bedrijfsplannen. De bestaande schuur in het weiland ten zuidwesten van het bouwvlak aan de Spanjaardsweg wordt na de bouw van de nieuwe bedrijfsbebouwing afgebroken.

De komende jaren zal een deel van de boomgaarden moeten plaatsmaken voor de uitbreiding van het industrieterrein Seggelant. Om hierop in te spelen heeft het fruitteeltbedrijf een perceel grond aangekocht aan de westkant van de Nolle. Na de uitbreiding van het industrieterrein heeft het fruitteeltbedrijf circa 13 ha grond in eigendom, hetgeen voldoende is voor de komende jaren.

Om met een beperkt oppervlak aan teeltgrond rendabel te blijven, wil het bedrijf zich meer gaan verbreden. Hiermee is een start gemaakt met de Landwinkel. Voor een betere huisvestiging van de nevenfuncties, wil het bedrijf de bestaande boerenschuur opknappen. Het plan is om in de boerenschuur de volgende functies te vestigen:

  • grotere Landwinkel, waarin het eigen fruit verkocht wordt, maar ook groenten van boeren en tuinders uit de buurt en diverse streekproducten;
  • een keuken, waarin het bedrijf gezonde afhaalmaaltijden wil gaan bereiden, waarbij gebruikgemaakt wordt van lokale producten;
  • een kantine/ontvangstruimte, voor het eigen personeel en voor de ontvangst van groepen, waaronder kinderfeestjes of deelnemers aan bloesemtochten of het kersenfestijn;
  • een afhaalruimte voor het afhalen van de zelf bereide maaltijden.

Achter de oude schuur is momenteel een loods aanwezig. Het fruitteeltbedrijf wil deze loods opknappen en verbinden met de boerenschuur. Hierdoor kan gesorteerd fruit direct de winkel in gebracht worden en krijgen klanten van de winkel zicht op het sorteerproces. Naast de loods wil het fruitteeltbedrijf een kleine overkapping maken, voor het droog opslaan van lege fruitkisten.

In de toekomst wil het fruitteeltbedrijf al het eigen fruit opslaan op de eigen bedrijfslocatie. Momenteel wordt een deel nog gekoeld op de fruitveiling in Geldermalsen. Om op de langere termijn de volledige oogst op het bedrijf te kunnen bewaren, wenst het bedrijf de mogelijkheid te hebben om een nieuw koelhuis te bouwen. Deze zal waarschijnlijk achter de bestaande loods worden gebouwd.

In de toekomst wenst het fruitteeltbedrijf zich tevens meer te gaan richten op recreanten. Hiervoor willen ze in de toekomst de volgende activiteiten opzetten:

  • fruittuin aan de Groene Kruisweg 10: achter de winkel en de loods wil het bedrijf een fruittuin ontwikkelen waar het publiek permanent toegang tot heeft. De fruittuin zal een recreatieve en educatieve functie hebben. In de fruittuin zullen speeltoestellen en een picknickplaats gerealiseerd worden. Tevens zal de fruittuin het startpunt van wandelroutes worden, zullen er rondleidingen gegeven worden en kunnen recreanten zelf fruit plukken;
  • minicamping (kamperen bij de boer) aan de Spanjaardsweg: op het bouwvlak aan de Spanjaardsweg wil het bedrijf een minicamping realiseren. De plannen hiervoor bevinden zich nog in een pril stadium.

Om de beschreven ontwikkelingen uit te kunnen voeren, dient het bouwvlak naar het oosten uitgebreid te worden, op de gronden behorende bij het bouwvlak van Groene Kruisweg 8. Met de eigenaar is overeenstemming bereikt over het eigendom van de betreffende gronden. Het bouwvlak van de locatie Groene Kruisweg 8 wordt hierop aangepast.