direct naar inhoud van 6.3 Wegverkeers- en industrielawaai
Plan: Fruitteelt Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.fruitteeltvierpldr-0130

6.3 Wegverkeers- en industrielawaai

Het plangebied ligt binnen de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein Europoort-Maasvlakte. Deze geluidszone is op de verbeelding opgenomen. Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt en er is evenmin voorzien in nieuwe geluidshinderlijke functies (wegen). Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.