direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: Coppelstockstraat 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Coppelstockstraat1-0120

2.2 Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de Coppelstockstraat in de historische vesting van Brielle. Binnen de vesting komt een grote verscheidenheid aan functies voor, waarvan wonen de belangrijkste is. Binnen de ring, die gevormd wordt door de Burgemeester H. van Sleenstraat, het Kostverloren, de Maarlands Haven en het Zuidspui, ligt het oude centrum van de vesting. Het plangebied ligt in het oude centrum. Aan de Coppelstockstraat in de buurt van het plangebied (oostelijk deel van de Coppelstockstraat) komt voornamelijk de functie wonen voor.

De Coppelstockstraat is een van de oudste straten van Brielle en is in het stratennet op de historische Kaart van Jacob van Deventer (1560) reeds terug te vinden. Het stratenpatroon bestond in die tijd uit voorstraten, waaraan de bebouwing gesitueerd was, en uit zij- en achterstraten. De Coppelstockstraat was indertijd een achterstraat. Behalve de kapel (hoek Kerkstraat) en overige losliggende bebouwing, duurt het tot na Tweede Wereldoorlog tot de Coppelstockstraat bebouwd wordt. De meeste bebouwing aan de Coppelstockstraat dateert uit jaren vijftig van de vorige eeuw en is in het algemeen vrij bescheiden van omvang. De woningen zijn niet direct aan de straat gelegen en hebben meestal een voortuin. De rooilijnen zijn wisselend, soms dicht op de weg zoals de schuur in het plangebied en soms wat verder van de weg. De woningen worden in het algemeen gekenmerkt door het individuele karakter. In tegenstelling tot de historische bebouwing, is de kapvorm bij de meeste woningen parallel aan de straat gesitueerd, zoals dat ook bij de schuur het geval is. De bouwhoogte van de woningen aan de Coppelstockstraat, in de directe omgeving van het plangebied, hebben een bouwhoogte variërend van 8 tot 9 m.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.Coppelstockstraat1-0120_0002.jpg"

Figuur 2.1 Bestaande situatie schuur

Het plangebied bestaat uit het perceel Coppelstockstraat 1. Op dit perceel staat een oude schuur met daaromheen opgaande beplanting (zie figuur 2.1). De schuur heeft een goothoogte van circa 4 m en een bouwhoogte van 7,5 m.