direct naar inhoud van 1.2 Opgave en strekking
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

1.2 Opgave en strekking

De voor u liggende structuurvisie geeft een overzicht van de ruimtelijk relevante ontwikkelingen, doelstellingen en programmapunten voor de toekomstige ontwikkeling van Brielle. De structuurvisie biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en voor een ruimtelijke structuur waarin de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle en het goed kunnen wonen en leven in de gemeente centraal staan.
De structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot omstreeks 2020 en gaat vergezeld van een uitvoeringprogramma. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de ontwikkelingsprojecten tot realisatie kunnen komen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de financiƫle uitvoerbaarheid en de mogelijkheden van kostenverhaal. Voor de toekomstige woningbouwlocaties geeft de structuurvisie ook uitgangspunten en randvoorwaarden die in het vervolgtraject van belang zijn.