direct naar inhoud van 3.11 Historie voor nu en later
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.11 Historie voor nu en later

De vesting is de parel van Brielle met grote cultuurhistorische en recreatieve waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten. Het versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden en kwaliteiten voor latere generaties is het uitgangspunt. Daarnaast is het zaak de recreatieve kwaliteiten van de vesting te benutten.
De “Toekomst visie Vesting Brielle” draagt in grote mate bij aan realisering van boven beschreven ambitie.