direct naar inhoud van 3.6 Ruimte voor economie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.6 Ruimte voor economie

Brielle wil de huidige bedrijfsactiviteiten behouden voor haar inwoners en de economische structuur versterken. Daarnaast is het aantrekken van (passende) werkgelegenheid wenselijk. Hieronder valt ook het versterken van het economisch klimaat en de werkgelegenheid binnen de vesting. Toeristische kwaliteiten vormen een uitstekende basis voor economische activiteiten. Om invulling te geven aan de kansen en ruimte voor economie zet de gemeente in op:

  • het opstellen van een Economische Visie;
  • uitbreiding bedrijventerrein;
  • kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud.


Opstellen Economische Visie
Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn welkom indien ze passen in de structuur van Brielle, zowel ruimtelijk als functioneel (toeristisch-recreatief). Daarvoor is het van belang een strategische economische visie op te stellen, waarin het uitbreiden en opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen wordt onderzocht. Daarnaast moet Economische Visie richting geven aan behoud en versterking van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. In 2009 is opdracht gegeven voor het opstellen van de Economische Visie.

Uitbreiding bedrijventerrein
Uitbreiding locaal bedrijventerrein Seggelant
Om te kunnen blijven voldoen aan de lokale en subregionale ruimtebehoefte houdt deze structuurvisie rekening met uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant met 8 ha netto uitgeefbaar terrein. Fasering van de uitbreiding is afhankelijk van de uitkomst van de in ontwikkeling zijnde Economische Visie.

Studielocatie regionaal bedrijventerrein
In deze structuurvisie is het door de provincie gewenste regionaal bedrijventerrein opgenomen als studielocatie. De concept Economische Visie geeft inzicht in nut en noodzaak van dit terrein. Door de planvoorbereiding actief ter hand te nemen is de gemeente in de positie de regie te behouden in de ruimtelijk-functionele profilering van het terrein. Voorwaarde bij de ontwikkeling is een duurzame landschappelijke inpassing.

Kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud
Delen van het bedrijventerrein 't Woud zijn verouderd en geven een wat verrommeld beeld. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein 't Woud is wenselijk. Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering worden meegenomen in de op te stellen Economische Visie.

Projecten die bijdragen aan versterking van de economie en werkgelegenheid zijn:

  • opstellen van een Economische Visie;
  • uitbreiding bedrijventerrein Seggelant met circa 8 ha uitgeefbaar terrein;
  • kwaliteitsverbetering 't Woud;
  • planvoorbereiding en ontwikkeling regionaal bedrijventerrein van ca. 20 ha.