direct naar inhoud van 4.1.10 Agrarisch gebied
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.10 Agrarisch gebied

De hoofdfunctie in dit gebied is landbouw (vooral akkerbouw) waarbinnen (verspreid gelegen) natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voorkomen die gekoesterd moeten worden. De economische functie van de landbouw en het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw/recreatief medegebruik staat voorop in het agrarisch gebied. Daarnaast worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk aangelegd.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7, 3.8 en 3.9)
Onderbouwing en toelichting: Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie | Recreatie en toerisme | Bestemmingsplan Landelijk gebied