direct naar inhoud van 4.1.13 Intensiveringsgebieden glastuinbouw
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.13 Intensiveringsgebieden glastuinbouw

Bestaande glastuinbouwlocaties bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. Bestaande bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om uit te groeien tot 3 ha Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is in dit gebied niet toegestaan. Herstructurering van dit gebied kan hier aan de orde zijn om milieuhygiënisch en economisch duurzame inrichting te bewerkstelligen.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne