direct naar inhoud van 4.1.17 Water
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.17 Water

Het gaat hier om de bestaande grotere open wateren (Brielse Meer en Plas van Heenvliet) en de belangrijkste watergangen met een hoofdfunctie voor de waterhuishouding en vaak een nevenfunctie voor recreatie en/of scheepvaart. Het bewaken van een goede waterkwaliteit staat hier centraal.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bodem en water