direct naar inhoud van 4.1.2 Stedelijk gebied -vesting-
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.2 Stedelijk gebied -vesting-

De vesting heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten. Het koesteren en versterken van de cultuurhistorische waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteit staat centraal. Daarnaast is het beleid voor de vesting gericht op:

  • recreatieve waarde benutten/vergroten: het beleefbaar maken van cultuurhistorie en archeologische resten;
  • een goede woon- en leefomgeving (mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering nagaan);
  • het instandhouden en versterken van het huidige voorzieningenniveau, waaronder renovatie/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsaccommodaties8;
  • behouden van aanwezige horeca en detailhandel;
  • een verkeersveilige woon- en leefomgeving (herinrichting van wegen en aanpakken onveilige kruispunten9);
  • zo mogelijk uitplaatsing van de onderwijsaccommodaties voor speciaal onderwijs naar een locatie buiten de vesting.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen | Economie en bedrijventerreinen | Voorzieningen en leefbaarheid | Recreatie en toerisme | Verkeer en vervoer
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van de Vesting