direct naar inhoud van 4.1.8 Stedelijk groen/uitloopgebieden
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.8 Stedelijk groen/uitloopgebieden

De belangrijke groenstructuren/groene uitloopgebieden van de stad Brielle zijn aangeduid op de structuurvisiekaart. Het versterken van gebruiks- en belevingsmogelijkheden, het verbeteren van de waterkwaliteit en het benutten van recreatiemogelijkheden staan hier centraal (zie ook paragraaf 4.2.23).

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Ecologie