direct naar inhoud van 4.2.19 Revitalisering Vierpolders (E11, V1)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.2.19 Revitalisering Vierpolders (E11, V1)

Het revitaliseringsproject in Vierpolders draagt bij aan de ambitie om het voorzieningenniveau in deze kern op peil te houden en te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het projet is de realisatie van een multifunctioneel trefpunt voor wonen (15), onderwijs, zorg en welzijn (en eventueel winkels).

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Maatschappelijke organisaties
Marktpartij(en)  
2009-2011   Bestemmingsplan in voorbereiding  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.1.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Voorzieningen en leefbaarheid
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Vierpolders