direct naar inhoud van 4.2.4 Woningbouwlocatie Meeuwenoord (E2)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.2.4 Woningbouwlocatie Meeuwenoord (E2)

Ten noorden van de vesting liggen sportvelden. Deze worden verplaatst naar de gronden van Waardenburg. Hierdoor komt een relatief grote woningbouwlocatie vrij voor circa 400 woningen (indicatief aantal) en voorzieningen. Afhankelijk van het uiteindelijke stedenbouwkundige plan kan dit aantal hoger of lager uitvallen. Meeuwenoord biedt door zijn ligging aan het Brielse Meer kansen voor een bijzonder woonmilieu. Belangrijke richtinggevende milieu, stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 2.4.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2010-2014   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen