direct naar inhoud van 6.2 Ontwerpstructuurvisie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

6.2 Ontwerpstructuurvisie

In deze fase is de Nota Koersbepaling vertaald en uitgewerkt tot een concept ontwerpstructuurvisie. Bij het uitwerken van het ruimtelijk beleid en de ontwikkelingsprojecten is in het bijzonder ook aandacht besteed aan:

  • programmatische aspecten;
  • stedenbouwkundige randvoorwaarden;
  • randvoorwaarden en uitvoeringsstrategie vanuit diverse milieuaspecten;
  • randvoorwaarden vanuit ecologie, water en cultuurhistorie;
  • financiĆ«le uitvoerbaarheid van projecten.

In het kader van het vooroverleg is de concept ontwerpstructuurvisie besproken met de stadsregio, het waterschap en het recreatieschap. Na behandeling in het college volgden bespreking in de raad en de inspraakprocedure voor de bevolking.