direct naar inhoud van 2.5.1 Structuur en karakteristiek
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.5.1 Structuur en karakteristiek

Vierpolders (voorheen Polder Nieuwland) is een wegdorp ontstaan door dorpsverplaatsing op een kruispunt van wegen. Vierpolders ligt op de kruising van de polders 't Nieuwland, Veckhoek, Oud Hellevoet en Oude Goote. Lange tijd was in Vierpolders het gebied rondom de kerk het dorpsgebied. Door het planmatig aanleggen van kleine woongebieden achter het dijklint is in de loop van de tijd het dorpsgebied in zuidelijke richting verschoven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0012.jpg"
Dorpslint en voorzieningen aan Dijckpotingen
Het dorpslint van Vierpolders bestaat uit een deel van de Veckdijk en de Dorpsdijk. De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter. Korte rijtjes arbeiderswoningen worden afgewisseld met grotere vrijstaande dorpsachtige woningen en een enkele boerderij. Een deel van de bebouwing is vervangen door nieuwe woningen. Op enkele achterterreinen komen bedrijven voor. Haaks op het dorpslint ligt de Dijckpotingen met daaraan een kleine voorzieningenzone. In deze voorzieningenzone liggen onder andere een basisschool, kinderdagverblijf en een dorpshuis. Het witte kerkgebouw aan de Dijckpotingen is een bijzonder element en vormt door de hogere ligging van oudsher een accent. De bebouwing in deze voorzieningenzone voldoet niet meer aan de huidige kwaliteiten en eisen. Daarom is er een traject opgestart om dit deel te herstructureren.

Woongebied
Ten zuiden van het dorpslint ligt het woongebied. Het bestaat voornamelijk uit diverse typen grondgebonden woningen. Het woongebied ten oosten van Dijckpotingen heeft een eenvoudige stroken- en blokverkaveling bestaande uit rechte straten met daaraan voornamelijk rijwoningen van twee bouwlagen met een zadeldak. Ten zuiden van woongebied ligt een klein bedrijventerrein. Ten westen van de Dijckpotingen bestaat het woongebied uit een aaneenrijging van verschillende woonblokken. Er is weinig structuur. Doordat straten haaks op de ontsluiting liggen beschikt de westrand doorkijken naar het achterliggende polderlandschap. Aan de westrand ligt daarnaast de uitbreidingslocatie van het dorp (zie paragraaf 2.5.2).