direct naar inhoud van 2.7 Bedrijventerrein
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

2.7 Bedrijventerrein

2.7.1 Seggelant

Structuur en karakteristiek
Het bedrijventerrein Seggelant ligt ten westen van Brielle. Het bedrijventerrein bestaat uit representatieve bedrijfsbebouwing die duidelijk een samenhangend beeld met de brede groene lanen vormt. Het terrein is helder van ruimtelijke opzet. De wegen splitsen het terrein in vieren. De bebouwing bestaat uit individuele vrijstaande bouwvolumes en zijn georiënteerd op de weg. Kantoorruimten zijn dan ook aan de wegzijde gelegen en vormen vaak het accent op de bebouwing.

Randvoorwaarden locatie uitbreiding Seggelant
De omvang van het huidige bedrijventerrein is niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Bedrijventerrein Seggelant wordt daarom aan de westzijde uitgebreid met circa 8 ha bedrijventerrein. Richtinggevende randvoorwaarden voor uitbreiding van het bedrijventerrein zijn:

  • aansluiten op de bestaande ruimtelijke structuur;
  • bewaken van heldere efficiënt ruimtelijke structuur;
  • bebouwing dient met een representatieve zijde op de weg georiënteerd te zijn;
  • voorgevelrooilijn van minimaal 10 m tot de weg;
  • brede groenstroken langs Seggelant West doorzetten;
  • waterpartij langs de Groene Kruisweg doorzetten;
  • ontsluiting via de Seggeweg.
2.7.2 Bedrijventerrein 't Woud

Het bedrijventerrein 't Woud ligt tussen de Zuurlandsedijk en de G.J. van den Boogerdweg. Het is een traditioneel bedrijventerrein en heeft een dichte bebouwingsstructuur met kleinschalige bedrijfshallen en een enkel kantoorgebouw. De gebouwen zijn over het algemeen georiënteerd op de weg. Delen van het bedrijventerrein zijn verouderd en geven een wat verrommeld beeld. De matige ruimtelijke kwaliteit van delen van het terrein wordt mede veroorzaakt door opslag die in het zicht voorkomt. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein 't Woud is wenselijk.