direct naar inhoud van 3.3.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
3.3.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid

Voor het in stand houden en versterken van het bestaande leefbaarheidsniveau in Brielle zijn de volgende zaken van belang:

  • het wegwerken van het kwaliteitstekort van levensloopbestendige huisvesting;
  • het bieden van voldoende zorgaanbod;
  • het realiseren van een multifunctioneel trefpunt in Vierpolders, in Zwartewaal is een dergelijk trefpunt wenselijk;
  • een adequate spreiding van het onderwijs;
  • het verplaatsen van de sportvoorzieningen naar de Gronden van Waardenburg;
  • het behouden van het huidige winkelaanbod in de kern Brielle;
  • het in stand houden van een basisaanbod aan voorzieningen in Vierpolders en Zwartewaal;
  • het behouden en waar mogelijk versterken van een gedifferentieerd horeca-aanbod.