direct naar inhoud van 3.4.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
3.4.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid

De inzet voor recreatie en toerisme luidt samengevat als volgt:

 • toeristische positionering van Brielle, passend bij de kwaliteit van de historische stad, rust en ruimte en de ligging aan het Brielse Meer;
 • kwaliteitsimpuls/herinrichting voor een historische en levendige binnenstad:
 • behoud van het historisch erfgoed;
 • herontwikkeling van bastions en ravelijnen;
 • verbeteren van de entrees van de binnenstad;
 • verbeteren van de relatie van de vesting met het waterfront (Stenen Baak);
 • beperkte uitbreiding van seizoensgebonden verblijfsrecreatie, niet zijnde (kampeer)terreinen met vaste standplaatsen of recreatiewoningen, is mogelijk in intensiveringsgebieden langs de oevers van het Brielse Meer;
 • Brielse Meer (oevers) inrichten als eigentijds recreatiegebied door mee te werken aan een intensievere recreatieve functie van de Krabbeplaat, de Ondernemingspolder (oost) en de Plas van Heenvliet;
 • meewerken aan het ontwikkelen van de Plas van Heenvliet tot natuur- en recreatieplas;
 • recreatief medegebruik (aanleg recreatieve routes en knooppunten);
 • creĆ«ren van toegankelijke kreken;
 • meewerken aan realisatie van golfterrein Lagerwoude.