direct naar inhoud van 4.1.1 Bodemopbouw en grondwaterstand
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.1 Bodemopbouw en grondwaterstand

De bodem van het plangebied bestaat grotendeels uit lichte klei. De Veckhoekse Maasdijk en de gronden langs Het Spui bestaan uit zware klei. De gronden aan de overzijde van het Brielse Meer zijn opgehoogd, voornamelijk met zand. De maaiveldhoogte ligt globaal tussen NAP 0 m en NAP -1 m, de Polder Zwartewaal en de Polder Heenvliet liggen wat lager (tot NAP -2 m). In het plangebied treedt brakke kwel op. Volgens de Bodemkaart van Nederland is in het grootste deel van het plangebied sprake van grondwatertrap VI. In onderstaande tabel wordt voor de betreffende grondwatertrappen de bijbehorende grondwaterstanden gegeven. Langs Het Spui en langs de Holle Mare komen hogere grondwaterstanden voor dan vermeld in de tabel.

Tabel 4.1 Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden

  grond-
watertrap  
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand*   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand*  
langs Kanaal door Voorne   II   < 0,4   0,5 – 0,8  
zuidelijk deel Polder Zwartewaal   III   < 0,4   0,8 – 1,2  
ten noorden van Veckhoekse Maasdijk   IV   > 0,4   0,8 – 1,2  
kern Brielle en landelijk gebied ten noorden van Brielle   V   < 0,4   > 1,2  
grootste deel plangebied   VI   0,4 – 0,8   > 1,2  
* In meter onder het maaiveld.