direct naar inhoud van 6.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

6.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid

Samengevat is de volgende beleidsinzet van belang:

  • in stand houden en versterken van de landschappelijke kwaliteit;
  • behoud contrast openheid/beslotenheid;
  • herstellen en opwaarderen van kreken- en dijkenpatroon;
  • behoud van kleine landschapselementen;
  • behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en stedenbouwkundige context;
  • koesteren van archeologische waarden.