direct naar inhoud van 2.11 Aanleg natuurvriendelijke oevers Kaaivest en Molenvest (V11)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.11 Aanleg natuurvriendelijke oevers Kaaivest en Molenvest (V11)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Kaaivest en Molenvest i.c.m. baggerwerkzaamheden  
Fasering/prioriteit   2009-2010  
Status   In uitvoering  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden