direct naar inhoud van 2.12 Aanleg natuurvriendelijke oevers Spui (V12)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.12 Aanleg natuurvriendelijke oevers Spui (V12)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Spui  
Fasering/prioriteit   2009  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   het project wordt volledig in beheer en voor rekening van het waterschap uitgevoerd  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Het waterschap heeft i.v.m. een bezuinigingsronde het project voorlopig uitgesteld. Mogelijk dat binnen het waterplan de gemeente dit project kan voorfinancieren zodat dit doorgang kan vinden. Andere mogelijkheid is de fasering op te schuiven.
Gemeente Brielle heeft geen kosten.