direct naar inhoud van 2.13 Aanleg ecologische verbinding Spui / Brielse Meer inclusief kreekherstel (V13)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.13 Aanleg ecologische verbinding Spui / Brielse Meer inclusief kreekherstel (V13)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleggen van een ecologische verbinding langs het Spui dat onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische hoofdstructuur.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland, Gemeente Brielle / Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden