direct naar inhoud van 2.15 Aanleg ecologische verbinding Holle Mare inclusief kreekherstel (V15)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.15 Aanleg ecologische verbinding Holle Mare inclusief kreekherstel (V15)
euwe functie   Aanleggen van de provinciale ecologische hoofdstructuur gecombineerd met het herstellen en opwaarderen van kreken.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland / Gemeente Brielle, Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Nader te bepalen  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.