direct naar inhoud van 2.16 Opheffen waterbergingstekort Ondernemingspolder west (V16)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.16 Opheffen waterbergingstekort Ondernemingspolder west (V16)
Beschrijving project/nieuwe functie   Kritisch gelegen maaiveld verhogen om in te spelen op de wateropgave  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   door Waterschap  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.