direct naar inhoud van 2.19 Aanleg recreatiefnetwerk en recreatieve knooppunten (V19)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.19 Aanleg recreatiefnetwerk en recreatieve knooppunten (V19)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk. Daarnaast worden er recreatieve (activiteiten)knooppunten toegevoegd aan het routenetwerk.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Gemeenten Voorne Putten ISVP / Recreatieschap, Rijk  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   50% ISVP waarvan 10% ten laste van Brielle komt. 50% door EU  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Opgenomen in Programma Plattelandsontwikkeling