direct naar inhoud van 2.20 Realisatie onderwijsvoorzieningen Nieuwland-Oost (V20)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.20 Realisatie onderwijsvoorzieningen Nieuwland-Oost (V20)
Beschrijving project/nieuwe functie   Verplaatsing/vestiging van primair en voortgezet onderwijs naar en in de Nieuwland-Oost.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Geen