direct naar inhoud van 2.5 Aanleg rotonde N218-G.J. van den Boogerdweg; Aanleg rotonde N218-P. van der Wallendam; opknappen entree Brielle (V5)
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.5 Aanleg rotonde N218-G.J. van den Boogerdweg; Aanleg rotonde N218-P. van der Wallendam; opknappen entree Brielle (V5)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van twee rotondes voor een betere ontsluiting van de wijken ten zuiden van de vesting. Opknappen entree Brielle.  
Fasering/prioriteit   2010  
Status   Bestekfase  
Trekker/betrokken partijen   Stadsregio /Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden