direct naar inhoud van 2.2 Rijksbeleid
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

2.2 Rijksbeleid

Nota Ruimte

In deze Rijksnota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.

De Nota Ruimte zet onder meer in op het volgende:

  • efficiĆ«nt en zo mogelijk meervoudig ruimtegebruik;
  • gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om de eigen natuurlijke aanwas op te vangen;
  • veel sterker sturende rol van water bij de ruimtelijke inrichting;
  • ruimte voor de recreatiesector om zich tot een economische drager van (delen) van het platteland te ontwikkelen.

Met de Nota Ruimte heeft het kabinet gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het accent verschuift daarmee van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. Er wordt meer nadruk gelegd op 'ontwikkelingsplanologie' en minder op 'toelatingsplanologie'. Daarnaast is het landelijk beleid gericht op het optimaal benutten van het huidige bebouwde gebied.

Met betrekking tot nieuwbouw in stedelijk gebied, voldoet het bouwplan aan het nationale uitgangspunt dat een substantieel aantal van de nieuw te bouwen woningen op zogenaamde inbreidingslocaties moet worden gerealiseerd. Bij het zoeken naar nieuwe bouwlocaties wordt het credo gevoerd: 'eerst inbreiden, dan uitbreiden'.

In de Nota Ruimte is op nationaal niveau uitgesproken dat het uitgangspunt geldt dat 40% van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen in bestaand bebouwd gebied moet worden gerealiseerd. Het bouwplan past binnen de uitgangspunten van de Nota Ruimte.