direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke analyse
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

3.1 Ruimtelijke analyse

Het plangebied bevindt zich binnen de vesting van de kern Brielle en is gelegen aan de Moriaanstraat. De Moriaanstraat is een zijtak van de winkelstraat de Voorstraat. De Voorstraat is alleen ingericht voor voetgangers. Het plangebied is met de auto dan ook alleen te bereiken via de Kaatsbaan. Thans is het gebied onbebouwd en is er enkel wat opgaand groen en verder straatverharding aanwezig.

De Moriaanstraat wordt gekenmerkt door aaneengebouwde bebouwing, waartussen op sommige locaties nog kleine uitsparingen zijn. De gebouwen staan hier dicht op elkaar en er is derhalve sprake van een relatief hoge bebouwingsdichtheid. De gevels van de woningen aan de Moriaanstraat grenzen direct aan de straat. Dit beeld past ook binnen het algemene straatbeeld van de vesting. De voornaamste functie in de Moriaanstraat is wonen. De achterzijde wordt gekenmerkt door voornamelijk tuinen, onder andere die van de rechtbank. In de Voorstraat zijn winkels aanwezig, waarbij boven de winkels wordt gewoond.

Omdat het plangebied grenst aan een autovrije zone van de vesting, is parkeren in de directe omgeving moeilijk. Door het hoge bebouwingspercentage is parkeren moeilijk realiseerbaar. Hier zal nader op worden ingegaan in paragraaf 4.2.