direct naar inhoud van 4.1 Verkeer en parkeren
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

4.1 Verkeer en parkeren

Ontsluiting autoverkeer

De ontwikkeling is gelegen in Brielle binnen de vesting en wordt ontsloten vanaf de Moriaanstraat. De Moriaanstraat vormt een verbindingsweg tussen de Voorstraat en de Kaatsbaan. De Moriaanstraat wordt primair ontsloten via de Kaatsbaan, omdat de Voorstraat gesloten is voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bevoorradend verkeer binnen venstertijden. De belangrijkste ontsluitingsroutes vanuit de vesting zijn de route via de Lijnbaan en de Kaaistraat/Oostdam en via de Venkelstraat en de P. van der Wallendam. De straten binnen de vesting zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Omdat op de meeste straten binnen de vesting eenrichtingsverkeer geldt en de Voorstraat gesloten is voor gemotoriseerd verkeer, voert de uitgaande route vanaf de locatie via de Boterstraat, Lijnbaan en Kaaistraat/Oostdam en de ingaande route naar de locatie via de P. van der Wallendam, Venkelstraat, Kaatsbaan en Moriaanstraat. De Kaaistraat/Oostdam en de P. van der Wallendam sluiten beide op afzonderlijke punten aan op de provinciale weg N218. Aansluiting op de N218 is geregeld door middel van verkeerslichten. Recent zijn enkele kruispunten vervangen door rotondes. De N218 is een gebiedsontsluitingsweg en is ter hoogte van Brielle binnenstedelijk gelegen met een maximumsnelheid van 50 km/h. Buiten de kom van Brielle bedraagt de maximumsnelheid 80 km/h. De N218 verbindt Brielle in westelijke richting met Oostvoorne en de Maasvlakte en met de N496 richting Rockanje. In oostelijke richting sluit de N218 aan op de rijksweg N57. De N57 voert in zuidelijke richting naar Hellevoetsluis en Middelburg en sluit in noordelijke richting aan op de A15 richting Rotterdam. Een andere belangrijke ontsluitingsroute vanuit Brielle is de G.J. van den Boogerdweg richting Nieuwenhoorn. Via de erftoegangswegen wordt binnen 5 minuten aangesloten op de meest nabijgelegen gebiedsontsluitingsweg N218. De ontsluiting voor het autoverkeer is derhalve goed.

Ontsluiting openbaar vervoer

Er is een bushalte gesitueerd op 350 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door een buurtbus van Vierpolders via Brielle naar Tinte en het busstation van Brielle. Deze bus heeft een frequentie van 2x per uur per richting. Op circa 750 m vanaf de locatie is een bushalte gesitueerd waar bussen halteren richting het busstation van Brielle, Rockanje (4x per uur per richting) en Spijkenisse (6x per uur per richting). In Spijkenisse kan worden overgestapt op het metronet van het Rotterdamse stadsvervoer. Via het metronet worden diverse trein- en busstations bereikt. Vanaf het busstation van Brielle vertrekken ook bussen richting Hellevoetsluis met een frequentie van 2x per uur per richting. Gezien de afstand tot de halte, de frequentie en de verbindingen van de halterende bus is de OV-ontsluiting goed te noemen.

Ontsluiting langzaam verkeer

Het fietsverkeer wordt afgewikkeld via de erftoegangswegen binnen de vesting van Brielle. Het fietsverkeer binnen de vesting wordt hier conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig gemengd met gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. De Voorstraat vormt een solitaire route voor langzaam verkeer, omdat autoverkeer niet is toegestaan. De Oostdam en de P. van der Wallendam kennen beide vrijliggende fietspaden. Deze fietspaden sluiten aan op de fietsstructuur langs de N218. De kruispunten met de N218 worden door middel van verkeerslichten geregeld. Recent zijn enkele kruispunten vervangen door rotondes, waarbij er tevens een andere situatie voor fietsverkeer is ontstaan. Aangenomen wordt dat bij toepassing van rotondes eveneens sprake is van een aanvaardbare situatie en dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is. Een andere ontsluiting voor fietsverkeer voert via het noordelijk deel van de vesting en via een vrijliggend fietspad langs het Brielse Meer richting het oosten. De ontsluiting voor het fietsverkeer is derhalve goed.

Parkeren

Binnen het plangebied Moriaanstraat wordt één vrijstaande woning gerealiseerd. Parkeren voor de nieuwe woning wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt middels de realisatie van een garage naast de woning op eigen terrein. Verder dient er gebruikgemaakt te worden van de parkeervelden aan de randen van de kern. Uitgaande van de parkeernorm van de gemeente Brielle van 1,2 parkeerplaatsen per woning, voldoet dit derhalve aan norm van de gemeente.

Conclusie

De ontsluiting van de vrijstaande woning binnen het plangebied zijn voor het autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer goed. Het parkeeraanbod middels een garage op eigen terrein is voldoende voor de parkeerbehoefte ten gevolge van de woning. Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit plan dan ook niet in de weg.