direct naar inhoud van 2.4 Conclusie
Plan: Vesting
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0010

2.4 Conclusie

Het bestemmingsplan is gelegen binnen bestaand bebouwd gebied en is grotendeels consoliderend van aard. De bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en groene kwaliteiten worden middels het bestemmingsplan gewaarborgd. In de volgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. Vanwege het consoliderende karakter en het feit dat de kwaliteiten van het plangebied in dit bestemmingsplan worden gewaarborgd, voldoet het aan het beschreven beleidskader.