direct naar inhoud van 4.4 Algemene bebouwingsstructuur
Plan: Vesting
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0010

4.4 Algemene bebouwingsstructuur

De stadsdelen van voor 1900 zijn in de voorstraten aaneengesloten in de rooilijn aan de straat gebouwd en dit zonder terugliggende panden. Aan de voorkant hebben deze panden in de regel een stoep. In de jaren '50 van de vorige eeuw zijn in de Voorstraat en Nobelstraat de stoepen verwijderd om ruimte te bieden voor het opvangen van het toenemende gemotoriseerde verkeer.

In tegenstelling tot de voorstraten, is de bebouwing aan de achterstraten en aan de zijstraatjes vaak verbrokkeld. Dit past binnen de ontwikkelingsgeschiedenis, omdat hier plaatselijk ondergeschikte bebouwing is opgericht voor bergingen, koetshuizen en bedrijfsruimten.

Vrijstaande huizen komen in Brielle eigenlijk niet voor. Voor kerken en kloosters zijn destijds vrijstaande gebouwen opgericht, dit waren vrij grootschalige gebouwen. Dit was voornamelijk het geval ten westen van de St. Catharijnekerk in het groene onbebouwde gebied binnen de muren en wallen.

De middeleeuwse keur voor de brandveiligheid, die bepaalde dat geen open vuur in een huis smaller dan 10 voet mocht worden gemaakt, had tot gevolg dat veel percelen ongeveer 4.00 meter breed zijn. Namelijk 3.26 meter met aan beide zijden een druipstrook voor het dak, de osendrop. Het maatraster van deze 4.00 meter is langs Voorstraat, Nobelstraat en Maarland op veel plaatsen terug te vinden. Dit ook in dubbele, driedubbele of later samengevoegde percelen.

De meeste smalle percelen liggen ter weerszijden van het Maarland, in het noordelijk deel van de Voorstraat, het zuidelijk deel van de Nobelstraat, de Vischstraat/Koopmanstraat en de Langestraat. In het middengedeelte van de Langestraat/Nobelstraat en het oostelijk deel van het Maarland, beschikten meer vermogende bewoners in het verleden over bredere kavels. Dit was mogelijk doordat zij belendende percelen wisten te verwerven.

De diepte van de percelen varieert. De diepe percelen liggen structureel langs het Maarland en de Voorstraat/Nobelstraat. Hierop is veelal het diepe huistype met de nok loodrecht op de weg gebouwd. Ondiepe percelen langs de Langestraat en in de omgeving van de St. Catharijnekerk hebben vaak geleid tot de toepassing van het dwarse huistype met langskap langs de straat. Aan achterstraten en zijstraatjes liggen vaak ondiepe percelen.