direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0130

Artikel 4 Groen

4.1 bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de ontwikkeling en de instandhouding van een groenstrook ten dienste van de landschappelijke inpassing van kassen met opgaande begroeiing;
  • b. water ten behoeve van wateraanvoer- en afvoer, waterberging en sierwater;
  • c. schouwpaden.

4.2 bouwregels

Op deze gronden mag niet worden gebouwd.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in artikel 4.2 ten behoeve van de bouw van kassen in de groenstrook, met in achtneming van de volgende regels:

  • a. een doelmatige bedrijfsvoering moet de bouw van kassen op gronden met de bestemming Groen noodzakelijk maken;
  • b. door het toepassen van de afwijking mag de breedte van de groenstrook niet smaller worden dan 5 m.