direct naar inhoud van 2.1 Uitbreiding glastuinbouwgebied
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0130

2.1 Uitbreiding glastuinbouwgebied

Voor de bouw van kassen zijn zoveel mogelijk haakse hoeken nodig. De kruising van de Prinsenweg en voormalige - thans niet meer in gebruik zijnde - Moersaatsenweg is geen haakse hoek, waardoor een deel van de kassen niet optimaal gesitueerd kan worden. Om een haakse hoek te creƫren dient het glastuinbouwgebied naar het westen uitgebreid te worden. Op figuur 2.1 is met grote blokken weergegeven hoe de kassen gepositioneerd kunnen worden op basis van het bestemmingsplan Glaspark 4P. Met kleine blokjes is de optimale positionering weergegeven. In het voorliggende bestemmingsplan worden de gronden, welke met kleine blokjes zijn aangegeven, bij het glastuinbouwgebied getrokken.

Aangezien het glastuinbouwgebied in de provinciale structuurvisie is aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied, is voor de uitbreiding ervan ontheffing van de provincie Zuid-Holland vereist. Deze ontheffing is op 31 augustus 2011 aan de gemeente Brielle verleend. In bijlage 2 is de brief van de provincie Zuid-Holland opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0130_0002.jpg"

Figuur 2.1. Uitsnede inrichtingsplan ter plaatse van uitbreiding