direct naar inhoud van 1.3 Vigerende regeling
Plan: Hogeweg 1c
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Hogeweg1c-0130

1.3 Vigerende regeling

Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Vierpolders'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 11 oktober 1988 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 6 juni 1989. Het plangebied heeft in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Vierpolders' de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding afvalwaterzuiveringsinstallatie en een gedeelte de bestemming 'Agrarische doeleinden' met de aanduiding hulpgebouwen toegestaan. Met toepassing van vrijstellingen op grond van artikel 19 WRO zijn in het verleden bouwvergunningen verleend voor het bouwen van de twee bedrijfsloodsen.