direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Nieuwland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0120

Artikel 10 Verkeer

10.1 bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met bijbehorende fiets- en voetpaden;
  • b. straatmeubilair;
  • c. overige verkeersvoorzieningen;
  • d. groen en water;
  • e. nutsvoorzieningen.

10.2 bouwregels

Op de voor Verkeer bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en de verkeerstechnische uitrusting van wegen - evenwel met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten - worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • b. de oppervlakte van een gebouw niet meer mag bedragen dan 12 m²;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 8 m.