direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Nieuwland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0120

Artikel 4 Groen

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen;
  • b. water, bermen en beplanting;
  • c. paden,verhardingen en parkeervoorzieningen;
  • d. een jongeren ontmoetingsplek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
  • e. een geluidwal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
  • f. speelvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
  • g. ondergrondse vuilcontainers, nutsvoorzieningen, voorwerpen van beeldende kunst.

4.2 bouwregels

Op de voor Groen bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

  • lichtmasten 8 m;
  • overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.