direct naar inhoud van 2.3 Bedrijfswoningen
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0120

2.3 Bedrijfswoningen

In het bestemmingsplan Glaspark 4P is een ontheffingsgebied opgenomen in het westen van het plangebied voor de realisatie van de bedrijfswoningen, zoals weergegeven in figuur 2.2. In het bestemmingsplan is uitgegaan van de bouw van maximaal 4 bedrijfswoningen, 1 per glastuinbouwbedrijf. Voor de locatie ging de voorkeur uit naar een concentratie van de bedrijfswoningen langs de Rijksstraatweg, maar hiervan kon ontheffing aangevraagd worden. Deze flexibiliteit is opgenomen omdat er geen kopers bekend waren ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan.

Nu er wel een koper bekend is, worden er concrete inrichtingsplannen gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de koop door 1 marktpartij. Gelet op de optimale bedrijfsresultaten en de omvang van het glastuinbouwgebied, acht de gemeente het reëel dat er 4 bedrijfswoningen worden gebouwd. In het vigerende bestemmingsplan is uitgegaan van 4 glastuinbouwbedrijven met elk één bedrijfswoning. In de sectorale onderzoeken is ook uitgegaan van 4 bedrijfswoningen op de locatie langs de Rijksstraatweg. Het ruimtelijke uitgangspunt, een geheel bebouwd glastuinbouwgebied met 4 bedrijfswoningen langs de Rijksstraatweg, wijzigt in het nieuwe bestemmingsplan niet.

Uitgaande van de koop door de huidige partij, wordt het ontheffingsgebied verwijderd en wordt op de locatie langs de Rijksstraatweg 4 bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. Aangezien de koop nog niet rond is, kan het ook zijn dat de grond door verschillende marktpartijen opgekocht wordt. In dat geval is het is het goed mogelijk dat deze partijen hun woning direct naast hun bedrijf willen vestigen. Daarom wordt in het bestemmingsplan een wijzingsbevoegdheid opgenomen om de bedrijfswoning elders in het plangebied te vestigen. Alleen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is dit, gezien de nabij gelegen hoogspanningsverbinding, niet toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0120_0003.jpg"

Figuur 2.2. Uitsnede bestemmingsplan Glaspark 4P ter plaatse van ontheffingsgebied