direct naar inhoud van 2.4 Groenstrook noordwestelijke zijde
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0120

2.4 Groenstrook noordwestelijke zijde

Na vaststelling van het bestemmingsplan Glaspark 4P zijn inrichtingsplannen opgesteld voor de inrichting van deze gronden met kassen. De kassen worden parallel aan de Prinsenweg gesitueerd. In figuur 2.3 is een uitsnede opgenomen uit een inrichtingsschets. Met geblokte arcering zijn de kassen weergegeven zoals deze op basis van de bestemming Groen (zwarte lijnen) in het bestemmingsplan Glaspark 4P gepositioneerd zouden kunnen worden. Hierop is te zien dat er geen optimale vierkante vorm behaald kan worden. Om een optimale indeling te behalen (schuin gearceerde deel), dient de groenstrook naar het noorden verplaatst te worden, zodat deze ook parallel aan de Prinsenweg komt te liggen. In figuur 2.3 is met groen de optimale ligging van de groenstrook weergegeven. Op enkele plaatsen zal de groenstrook smaller zijn dan 10 m, doch met een minimale breedte van 5 m. Dit wordt gecompenseerd doordat op andere plaatsen de groenstrook breder dan 10 m zal worden. Hierdoor blijkt de landschappelijke inpassing gewaarborgd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0120_0004.jpg"

Figuur 2.3 Uitsnede inrichtingsplan ter plaatse van de groenstrook