direct naar inhoud van Artikel 5 Sport
Plan: Geuzenpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Geuzenpark-0130

Artikel 5 Sport

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden ten dienste van buitensporten met bijbehorende voorzieningen zoals een clubaccommodatie met kantine en een skateplein;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en (ontsluitings)wegen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 8 m;
 • e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' aangegeven bebouwingsoppervlak van het bouwperceel.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 18 m;
 • b. de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt ten hoogste 5 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.