direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: Nieuwland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0130

Artikel 11 Water

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergangen en taluds;
  • b. waterberging;
  • c. waterbeheersing;
  • d. oeververbindingen, ter plaatse van de aanduiding “brug”.

11.2 bouwregels

Op de voor Water bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waaronder in elk geval aanlegsteigers, duikers en bruggen zijn begrepen met een maximale bouwhoogte van 3 m.