direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Brandweerkazerne
Plan: Nieuwland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0130

Artikel 3 Bedrijf - Brandweerkazerne

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Brandweerkazerne aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een brandweerkazerne;
  • b. erven en terreinen;
  • c. ontsluitingswegen, parkeer- en nutsvoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen.

3.2 bouwregels

Op de voor Bedrijf - Brandweerkazerne bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
  • b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de op de verbeelding aangeduide maximale bouwhoogte;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 8 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m.