direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk
Plan: Nieuwland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0130

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. medische, sociale, levensbeschouwelijke, educatieve, openbare en culturele voorzieningen;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenkliniek': tevens voor een dierenkliniek;
  • c. erven en terreinen;
  • d. ontsluitingswegen, parkeer- en nutsvoorzieningen;
  • e. groenvoorzieningen.

7.2 bouwregels

Op de voor Maatschappelijk bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. gebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen worden gebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – overbouwing' waar tot een hoogte van tenminste 3 m geen gebouwen zijn toegestaan;
  • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
  • c. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de op de verbeelding aangeduide maximale goot- en/of bouwhoogte;
  • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 8 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m.